Händer på öarna

Röj- och motorsågskurs på Hästholmen-Ytterön.

I år har vi varit delaktiga i röjsågskurs.