Händer på öarna

Det kommunala bolaget Affärsverken har sedan sommaren 2019 tagit över ägandet och driften av fiber samt redan nedgrävd kanalisation som idag saknar fiber. Vi i samhällsföreningens styrelse försöker med den kraft och de kontakter vi har att göra de ansvariga på Affärsverken medvetna om att det finns många potentiella kunder som väntar på att få en fungerande och säker fiberanslutning.

Det vi vet i dagsläget är att det har handlats upp en entreprenör för att utföra arbetet med inblåsning av fiber samt vissa uppdateringar i nätet. Det finns även en beställning lagd på att åtgärda elanslutningen som idag inte är säker, men detta arbete har tydligen lång väntetid. Vi har också vid flera tillfällen, senast i dec 2019, påmint Affärsverken om att de måste återkoppla till de tidigare emottagna intresseanmälningar som kommit in från fastighetsägare på öarna. Enligt upphandlad entreprenör måste det finnas underskriva avtal på plats innan arbetet med inkoppling kan starta.

Vi råder alla våra medlemmar och övriga fastighetsägare, som har ytterligare frågor kring fiber på Hästholmen/Ytterön att vända sig direkt till Affärsverken.

På Affärsverkens hemsida, https://www.affarsverken.se/Fiber-och-bredbandstjanster/anslut-till-stadsnat/ kan man skriva in sin adress för att se om man har en uppkoppling. Annars kan man skicka in sin intresseanmälan igen. Vi vet inte just nu om detta är det bästa och/eller rätta sättet att gå tillväga, men det är en möjlighet att återigen påminna om vårt intresse för nyanslutningar.

/Styrelsen