Händer på öarna

Karlskrona kommun har tagit fram ett förslag på ny Översiktsplan 2050, vilken alltså ska vara underlag för kommunens planering och utveckling fram till 2050. Fram till den 7 september har alla invånare möjlighet att lämna synpunkter på ÖP2050. Styrelsen i Hästholmen-Ytteröns Samhällsförening har satt samman ett förslag på synpunkter som vi har för avsikt att skicka in den 7 september, se bifogat dokument.
Länken till remissvaret hittar du här: Remissvar
 
Styrelsen ser gärna att medlemmarna i Samhällsföreningen lämnar kommentarer på vårt förslag. Skicka dina synpunkter till HYS sekreterare mats.svensson@tyrens.se. Vi behöver dina synpunkter senaste den 6 september.  
 
Mvh
 
Styrelsen i Hästholmen-Ytteröns Samhällsförening
gm Mats Svensson, sekr