Händer på öarna

Som många redan vet har det varit ett tålamodskrävande arbete för samhällsföreningen med att få tillstånd ett övertagande av fibernätet.

 

Nu har vi äntligen presenterats ett förslag från Affärsverken på vad ett övertagande skulle innebära för oss. Samhällsföreningen styrelse har fått förhandsinformation om förslaget och anser att det finns förutsättningar för att uppnå ett avtal med Affärsverken.

För er som vill veta mer om förslaget, anordnar vi ett möte tillsammans med Affärsverken den 4 november kl.10 i EFS missionshus. Välkomna dit för att ställa frågor till samhällsföreningen och representanter från Affärsverken samt för att få fler detaljer kring ett eventuellt övertagande och vad det innebär för dig som boende på ön. Under mötet kommer vi ta upp en icke bindande intresseanmälan i syfte att underlätta framtida planering av nyanslutningar.

I Affärsverkens förslag ligger att, enligt våra önskemål, prioritera en uppgradering av nätet, ny elanslutning, uppdatering av kopplingsskåpet samt förmånlig nyanslutning. 

Dessutom behövs åtgärder för att uppfylla föreskrifter för fibernät från PTS:  http://www.pts.se/robustfiber. Enligt styrelsen är det viktigaste av allt att drift och underhåll av vårt nät övertas av en professionell aktör.

Mer information om Affärsverkens förslag kommer att läggas ut på hemsidan efter informationsmötet.

Varför fiber?

-Snabb internetuppkoppling med obegränsad datamängd

-Inte beroende av mobiltäckning

-Möjlighet till trygghetslarm m.m.

-Möjlighet till IP-telefoni och IP-TV

Vi vill uppmärksamma alla på att flera leverantörer erbjuder abonnemang med kort uppsägningstid. Om man inte är intresserad att använda fiber året runt är detta ett möjligt alternativ. https://www.karlskronaporten.net/se/

 

Affärsverkens presentation från fibermötet den 4 november

 

IMG_2188 (1).jpg

IMG_2189 (2).jpg

IMG_2190 (3).jpg

IMG_2192 (1).jpg