Händer på öarna

Hej alla på Ytterön och Hästholmen!

Karlskrona kommun, IVL och Blekingetrafiken bjuder in till en träff i Torhamnsgården den 8 mars kl 18.00

Där kommer det information om utvecklingen av kollektivtrafik på landsbygden och specifik information om aktuella satsningar på Torhamnsomorådet. Genom samhällsöfreningens medverkan på kommunens sk. Skärgårdsråd har även ästholmen och Ytterön inkluderats och särskillt bjuditis in till detta tillfälle. De inblandade från kommunen och Blekingetrafiken vet även att det är flera på ön som redan samåker och därför är det extra viktigt att vi kommer dit och delar med oss av våra erfarenheter.