Samhällsföreningen

Som medlem i samhällsföreningen Hästholmen-Ytterön stödjer du och ger tyngd åt samhällsföreningens arbete som t.ex. vikten av en levande skärgård.

Välkommen som medlem i samhällsföreningen

Föreningen har till uppgift att verka för medlemmarnas delaktighet och samhörighet. Föreningen ska via egna aktiviteter och samhällspåverkan främja medlemmarnas gemensamma intressen med avseende på långsiktig hållbar utveckling för ett levande samhälle med fokus på Hästholmen‐Ytterön, året om. 

Årsavgift

100 kr per medlem (familjemedlemskapet har upphört från år 2017)

50 kr för ungdom, till och med det år man fyller 16 år.


Inbetalning till postgiro 96 36 19-2.

Ange vem/vilka personer som inbetalningen gäller. För ungdomsmedlem ange även födelseår.