Samhällsföreningen

Samhällsföreningen Hästholmen-Ytterön fokuserar på t.ex. frågor inom boende, infrastrultur, service, näringar, hållbarhet och det som händer på öarna.

Fokus för föreningen.

2015 - Vi i styrelsen under hösten tagit beslut, med utgångspunkt från diskussionerna på årsmötet och andra sammankomster, att utöver gängse verksamhet att prioritera dialog, gemenskap och engagemang under det kommande året.

Vi i styrelsen tycker det är viktigt att alla som vill och kan, engagerar sig i föreningens arbete. Ni som har intresse att engagera er mer i ön och öns utveckling är välkomna att anmäla ert intresse till något eller några av följande områden;

- Boende/infrastrultur/service/näringar/hållbarhet
- Aktiviteter/Midsommar/Stenugnsbakning/
- Vandringsleder/kartor/badplatser/naturreservat
- Killeberget/Fortverkets områden och byggnader
- Historia/Foton/Filmer/Flaskposten
- Annat än ovannämnda

Ange gärna om det är någon specifik  fråga som just du tycker är viktig.

Anmäl ditt intresse på "Kontakt" eller direkt till någon i styrelsen.