Samhällsföreningen

Samhällsföreningen Hästholmen-Ytterön förhandlar om fiber till öarna med Affärsverken.

Samtal förs fortlöpande med Affärsverken om övertagande av vårt fibernät. Vi hoppas kunna lämna mer information om när under sommaren 2017.

2016-08-24: Det underlag som Affärsverken har efterfrågat i ett första skede är nu dokumenterat och sammanställt samt inskickat av Samhällsföreningen med stor hjälp av Robert Månsson. Nu väntar fortsatta diskussioner med Affärsverken.

2016-03-22: Efter att undersökt möjligheterna för bidrag till svetsning och blåsning av fiber på ön blev slutsatsen att vi inte kunde få dessa pengar som till stor del hade finansierat utbyggnad och uppgradering av vårt fibernät.
För att kunna ansluta nya abonnenter måste tekniken i fibernätet uppgraderas, då den teknik som vi har är gammal och gör att det inte går att ansluta alla de som önskar. Pengar för en sådan upprustning finns i dagsläget inte hos föreningen. Föreningen har pga detta inlett en diskussion med Affärsverken om
att de tar över ägande och drift av vårt fibernät. Handläggare hos affärsverken har börjat behandla frågan i mitten av mars månad och ej ännu kunnat svar på när de kan ge ett besked. Av de diskussioner vi haft
hittills verkar de positiva till ett eventuellt övertagande.

Den största fördelen med ett övertagande som föreningen ser det är att den framtida driften av nätet säkras. I dagsläget drivs nätet av ett fåtal privatpersoner med begränsad kunskap och förmåga att felsöka eller utveckla nätet. Föreningens förhoppning är även att kunna erbjuda ej ännu anslutna fastigheter att göra detta förmånligt vid ett eventuellt övertagande. Skulle detta inte bli fallet blir anslutningsavgiften för
nya abonnenter troligtvis samma ”standardpris” som i resten av Affärsverkens nät.

Då fibernätet i dagsläget inte har kapacitet att ansluta alla som vill koppla upp sig har föreningen beslutat (20/3-2016) att inte ansluta nya kunder till nätet förrän Affärsverkens gett besked.

Kontaktpersoner nedan:

Robert Månsson, 0735-630228

Oskar Jonasson,0703-550316

Anna Månsson (Styrelserepresentant) Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.