Historik

Drastisk vändpunkt i mitten av 1900-talet med nedläggning av åkermark och upphörande bete.

I mitten av förra århundradet kom så den drastiska vändpunkten med nedläggning av åkermark och upphörande bete. Träden bredde åter ut sig med björken som pionjär.