Historik

Lokala platsnamn på Hästholmen-Ytterön. Denna karta visar de lokala platsnamnen som t.ex. Johns kåsar, Josefas göl och Brattan.

Denna karta visar de lokala platsnamnen som t.ex. Johns kåsar (1), Josefas göl (2) och Brattan (3).

1. Johns kåsar *
2. Josefas göl*
3. Brattan *
4. Murdraget *
5. Korsaslätt *
6. Boadraget *
7. Sneddraget *
8. Lilla Rävskärv *
9. Stora Rävskärv *
10.Skräddarens vik *
11.Dragsviken *
12.Törnenabbsdragen*
13.Buddeviksdragen *
14.Bräknakorradragen *
15.Killeberget
16.Lertagahallen
17.Pinnasylen
18.Koören
19.Södra sunds ören
20.John Pålbrygga
21.Fårhagaören
22.Ålösebusken
23.Espeviken
24.Olof J Ålbrygga
25.Krokadragen *
26.Lilla & Stora Holmastenen
27.Johan N Ålbrygga
28.Leaslättsudden
29.Mjölkbordet
30.Mjölkakåsarna
31.Hästhallen
32.Ortanabben
33.Kattan *
34.Arthur H ålbrygga
35.Flathallen
36.Pålsudden
37.Masse Linna vassen
38.Vedhallen
39.Räkflöten
40.Katthallen
41.Kon
42.Kalven
43.Knektan ~
44.Falkabrunnen ~
45.Snokabrunnen ~
46.Killan ~
47.Byabrunnen ~
48.Skolhusabrunnen ~
* = notdrag
~ = brunn
Hästholmen-Ytteröns naturreservat