Händer på öarna

Affärsverken har skickat ut ett informationsblad till alla fastighetsägare på Ytterön och Hästholmen

http://affarsverken.stadsnatsfabriken.se/anslut/ytteron

Hej alla på Ytterön och Hästholmen!

Karlskrona kommun, IVL och Blekingetrafiken bjuder in till en träff i Torhamnsgården den 8 mars kl 18.00

Vi vill önska alla en god fortsättning på det nya året. Vi ser fram emot att träffa er under årets aktiviteter! 

Birch, Winter, White, Sky, Twig, Nature

Hälsningar från samhällsföreningens styrelse

Som många redan vet har det varit ett tålamodskrävande arbete för samhällsföreningen med att få tillstånd ett övertagande av fibernätet.

fibermote 4nov

Välkomna till fibermöte den 4e november 2017