Händer på öarna

IMG_8195.jpg

10-16, Mårtenssons båtbyggeri öppet. Kaffeservering, stekt sill, åror och segel, båtar. 

Affärsverken har skickat ut ett informationsblad till alla fastighetsägare på Ytterön och Hästholmen

http://affarsverken.stadsnatsfabriken.se/anslut/ytteron

Hej alla på Ytterön och Hästholmen!

Karlskrona kommun, IVL och Blekingetrafiken bjuder in till en träff i Torhamnsgården den 8 mars kl 18.00