Samåkning

…i vår samåkningsgrupp!

Under andra halvan av 2016 gjorde vi ca 10 resor genom systemet och många fler utanför det. Det betyder mer än en resa i månaden. Målet 2017 får bli att i genomsnitt samåka 1 gång i veckan. Vecka 1 har vi redan uppfyllt lyckats uppfylla målet då Robert samåkte med Maggan och dessutom dubbel samåkning för Sara åkte med samma bil 🙂

dsc_0403-robert

Primärt handlar samåkningen om att resa smartare och försöka minska vår negativa påverkan på jordklotet, men det handlar också om gemenskap och bättre pendlingsmöjligheter. Gå med i gruppen: http://skjutsgruppen.nu/g/334

Kontakta mig om du har några frågor!

Hälsningar! Anna Månsson
anna.sf.mansson@gmail.com

Spara

Spara

Spara