Fokus för föreningen

2015

Vi i styrelsen under hösten tagit beslut, med utgångspunkt från diskussionerna på årsmötet och andra sammankomster , att utöver gängse verksamhet att prioritera dialog, gemenskap och engagemang under det kommande året

Vi i styrelsen tycker det är viktigt att alla som vill och kan, engagerar sig i föreningens arbete. Ni som har intresse att engagera er mer i ön och öns utveckling är välkomna att anmäla ert intresse  till något eller några av följande områden;

  • Boende/infrastrultur/service/näringar/hållbarhet
  • Aktiviteter/Midsommar/Stenugnsbakning/
  • Vandringsleder/kartor/badplatser/naturreservat
  • Killeberget/Fortverkets områden och byggnader
  • Historia/Foton/Filmer/Flaskposten
  • Annat än ovannämnda

Ange gärna om det är någon specifik  fråga som just du tycker är viktig.

Anmäl ditt intresse på hys@solvik.st eller till någon i styrelsen.