Partytält

Har du behov av att låna föreningens partytält, Vitt 32 kvm (4×8) samt två paviljonger på 4 kvm (2×2).

Maila din förfrågan till Kristina Karlsson, karlsson_k@hotmail.com

Givetvis återställs det i det skick du hämtade det!

18:39:27