Sopor & Avfall

Sopor

SOPOR

Vid färjan samt uppe i Hästholmens by finner du ”containrar” för att slänga ditt brännbara hushållsavfall.

AVFALL

Vad gäller resterande deponi, sorterbart avfall  samt återvinning finner du platsen för detta på fastlandet strax före Gissleviken. Tider, plats såväl som personal på platsen är mycket frikostiga. Information om tider och plats finner du nedan.

Gisslevikens avfallsstation

Spara

Spara